zleva doprava: Ana Angel Danubia Stern, Angie z Vlčkovského údolí