Zleva doprava: Cleo Vlčina, Ego sum Domitius, Flér z Hybešovy hory a Káťa z Tichého háje