Standard německého špice (č. 97/5.3.1998/D)


Káťa z Tichého háje

Země původu:

Německo

Využití:

Pes hlídací a společenský

Klasifikace FCI:

Skupina 5 - Špicové a primitivní psi, Sekce 4 - Evropští špicové (bez pracovní zkoušky)

Stručné dějiny plemene:

Němečtí špicové jsou potomky psa rašelinného (Canis Familiaris Palustris Ruthimeyer) z doby kamenné a pozdějšího špice kolových staveb a jsou nejstarším psím plemenem ve Střední Evropě. Vyvinula se z něho četná další plemena. Za hranicemi německé jazykové oblasti jsou vlčí špicové nazýváni též keeshond a malí a trpasličí špicové pomeranian.

Celkový vzhled:

Špicové vynikají krásnou srstí, jež díky bohaté podsadě odstává od těla. Zvláště nápadný je mohutný límec kolem krku připomínající hřívu a huňatě obrostlý ocas hrdě nesený nad hřbetem. Hlava podobná lišce s bystrýma očima, zašpičatělýma malýma blízko sebe stojícíma ušima, dodává špicovi jeho tolik typické smělé vzezření.

Důležité proporce:

Poměr kohoutkové výšky k délce psa je 1:1

Chování a povaha:

Německý špic je stále ostražitý, živý a mimořádně fixovaný na svého majitele. Je velmi učenlivý a lehce vychovatelný. Jeho nedůvěřivost k cizím lidem a absence loveckého pudu ho činí ideálním hlídačem pro dům a dvůr. Není ani bázlivý ani agresivní. Odolnost vůči počasí, pevná stavba těla a dlouhověkost jsou jeho nejznamenitějšími vlastnostmi.

Hlava - lebeční část:

Hlava špice je středně velká, při pohledu shora vzadu nejširší a zužuje se klínovitě až ke špičce nosu. Stop mírně vyvinutý až zdůrazněný, nikdy ne náhlý.

Hlava - obličejová část:

Nos:

Nos je kulatý, malý a čistě černý. U všech hnědých špiců je tmavě hnědý.

Čenichová partie:

Čenich není příliš dlouhý, ani hrubý ani zašpičatělý a je v proporcionálně vhodném poměru k lebeční části (u vlčího špice/keeshonda, velkého špice a středního špice cca 2:3, u malého a trpasličího špice/pomeraniana cca 2:4).

Pysky:

Pysky nejsou převislé, pevně přiléhají a netvoří ke koutkům záhyby. U všech barevných rázů jsou černě pigmentovány, u všech hnědých špiců hnědé.

Čelisti/zuby:

Čelisti jsou normálně vyvinuty a vykazují plnocenný nůžkový skus s 42 zuby dle zubního vzorce, přičemž horní řada řezáků přesahuje bez meziprostoru přes dolní čelist a zuby stojí v čelisti kolmo. U malých a trpasličích špiců/pomeranianů jsou tolerovány malé ztráty premolárů. Klešťový skus je u všech špiců přípustný.

Líce:

Líce jsou měkce zaoblené, ne vystouplé.

Oči:

Oči jsou středně velké, mandlového tvaru, poněkud šikmo uložené, tmavé barvy. Okraje víček jsou u všech barevných rázů černě pigmentovány, u hnědých špiců tmavě hnědé.

Uši:

Malé uši jsou relativně blízko u sebe nasazené a trojúhelníkovitě zašpičatělé. Jsou neseny vždy vzpřímeně s tuhými špičkami.

Krk:

Středně dlouhý krk je nasazen na plecích široce, v šíji je lehce klenutý, netvoří lalok a je osrstěn hřívovitým límcem.

Trup:

Horní linie:

Horní linie začíná na špici vzhůru nesených vztyčených uší a přechází v měkkém oblouku v krátký rovný hřbet. Huňatý překlopený ocas, který částečně překrývá hřbet, zaobluje siluetu.

Kohoutek/hřbet:

Vysoký kohoutek neznatelně přechází v pokud možno krátký, rovný, pevný hřbet.

Bedra:

Krátká, široká, silná.

Záď:

Záď je široká a krátká, nikdy spadající.

Hrudník:

Dostatečně hluboký hrudník je dobře klenutý, přední fronta je dobře vyvinutá.

Spodní linie a břicho:

Hrudní koš zasahuje pokud možno co nejdále dozadu, břicho je pouze mírně vtaženo.

Ocas:

Ocas je vysoko nasazen, je středně dlouhý, hned u kořene se stáčí vzhůru a dopředu přes hřbet. Leží pevně na hřbetě. Je velmi huňatě osrstěn. Dvojitá smyčka na jeho konci je přípustná.

Končetiny hrudní:

Obecně:

Přímá, spíše široká fronta.

Plece:

Plece jsou dobře osvalené a pevně spojené s hrudním košem. Lopatka je dlouhá a leží šikmo vzad. Přibližně stejně dlouhé rameno s ní svírá úhel asi 90 stupňů.

Loket:

Loketní kloub je silný, přilehlý k hrudníku a ani vtočený ani vytočený.

Předloktí:

Předloktí je středně dlouhé, v poměru k trupu statné a zcela rovné, s dobrými praporci na zadní straně.

Nadprstí:

Silné, středně dlouhé nadprstí svírá úhel cca 20 stupňů ke svislé rovině.

Přední tlapky:

Přední tlapky jsou pokud možno malé, kulaté, s dobře vedle sebe ležícími a dobře klenutými prsty, tzv. kočičí tlapky. Drápky a polštářky jsou u všech barevných rázů černé, u všech hnědých špiců tmavohnědé.

Končetiny pánevní:

Obecně:

Pánevní končetiny jsou velmi dobře osvalené a až po hleznový kloub bohatě osrstěné. Pánevní končetiny stojí rovně a paralelně.

Stehno/holeň:

Kosti stehenní a holenní jsou přibližně stejně dlouhé.

Koleno:

Kolenní kloub je silný, jen mírně zaúhlený a v pohybu není vytlačován ani ven ani dovnitř.

Zánártí:

Zánártí je středně dlouhé, velmi silné a je kolmo postavené.

Zadní tlapky:

Tlapky pánevních končetin jsou pokud možno malé, kulaté, s dobře vedle sebe ležícími a dobře vyklenutými prsty, tzv. kočičí tlapky. Polštářky jsou drsné. Barva drápů a polštářků je pokud možno tmavá.

Pohybová mechanika:

Němečtí špicové se pohybují při dobrém posunu přímo, plynule a pružně.

Kůže:

Kůže na těle pevně přiléhá bez jakýchkoliv záhybů.

Osrstění:

Němečtí špicové mají dvojité osrstění: dlouhé, rovné, odstávající pesíky a krátkou, hustou, vatovitou podsadu. Hlava, uši, přední strana hrudních i pánevních končetin a tlapky jsou osrstěny krátce a hustě (sametově), zbytek těla je porostlý dlouhou a bohatou srstí. Srst není zvlněná, kadeřavá či chundelatá, na zádech se nedělí do pěšinky. Krk a ramena pokrývá hustá hříva. Zadní stranu hrudních končetin porůstají pěkné praporce, pánevní končetiny od zádi až po hlezenní kloub jsou obrostlé bohatými kalhotami. Ocas je bujně osrstěný.

Zbarvení:

Černý špic:
V osrstění černého špice musí být také podsada stejně jako kůže tmavě zbarvená a zbarvení povrchu musí být lakově černé bez jakéhokoliv bílého nebo jiného odznaku.
Hnědý špic:
Hnědý špic má být stejnoměrně jednobarevně hnědě zbarven.
Bílý špic:
Srst má být čistě bílá, bez jakéhokoliv, zvláště pak žlutavého nádechu, který se vyskytuje zvláště na uších častěji.
Oranžový špic:
Oranžový špic má být pravidelně jednobarevný ve středním odstínu.
Vlkošedý špic:
Stříbrošedá s černými špičkami pesíků. Čenich a uši tmavě zbarvené, okolo očí výrazná kresba, sestávající z jemné černé linie, která probíhá šikmo od vnějšího očního koutku k dolnímu nasazení ucha a také čárkovaných linií a stínování, jež tvoří krátké, ale výrazné obočí. Hříva a oblast plecí světlé, hrudní a pánevní končetiny bez černých odznaků pod loktem resp. kolenem, s výjimkou lehkého čárkování přes prsty. Špička ocasu je černá, spodní strana ocasu a kalhoty světle stříbrné.
Krémový špic
Creme sable špic
Orange sable špic
Black and tan špic
Strakatý špic:
Strakoši musí mít základní barvu barvu bílou. Černé, hnědé, šedé nebo oranžové skvrny musí být rozděleny po celém těle.
Vlčí špic/keeshond: vlkošedá (šedooblačná)
Velký špic: černá, hnědá, bílá
Střední špic: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná
Malý špic: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná
Trpasličí špic/pomeranian: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná

Velikost a hmotnost:Velký, střední, malý a trpasličí špic

Vlčí špic/keeshond: 49 cm +/- 6 cm.
Velký špic: 46 cm +/- 4 cm.
Střední špic: 34 cm +/- 4 cm.
Malý špic: 26 cm +/- 3 cm.
Trpasličí špic/pomeranian: 20 cm +/- 2 cm.

Každá velikostní varianta německého špice má mít hmotnost odpovídající její výšce.

Vady:

Každá odchylka od výše uvedených bodů se považuje za vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Hrubé vady:

Vady stavby těla. Příliš plochá hlava, vysloveně jablkovitá hlava. Masově zbarvený nos, pysky a oční víčka. U vlčích špiců/keeshondů, velkých a středních špiců vady zubů. Příliš velké a příliš světlé oči, mokvavé oči. Vady v pohybovém aparátu. Chybějící kresba u šedooblačných špiců.

Vylučující vady:

Neuzavřená fontanela. Předkus nebo podkus. Ektropium a entropium. Klopené uši. Zřetelné bílé skvrny u všech ostatních než bílých špiců.

Poznámka:

Psi-samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata nacházející se zcela v šourku.

<< zpět